Deel 4: Beschermen: met méér dan de slang–dikte!

De dikte van het wandmateriaal van een tuin- of  compressor-slang is niet meer dan 1,5 à 3 mm. En het slang-materiaal is ook erg kwetsbaar voor beschadigingen. Proeven in eigen beheer op truss – met een ‘gewapende’ slang om een 10mm staalstrop in een ‘basket’ om een 50x4mm diameter aluminiumbuis – toonden dat bij ca. 1 ton (10kN) het plastic van de slang gewoon verdween. Het werd weggeperst door druk tussen de metalen, zelfs wanneer die druk gelijkmatig verdeeld was langs de halve buisomtrek. Dus zelfs op truss is er een limiet aan de slangen.

Figuur 4:

  1. ‘Sleeved steel’: 10mm (r=5mm) staalstrop met
  2. gewapende polyester slang 2,5mm dik
  3. trussbuis 50x4mm
  4. 25mm afrondingsstraal
  5. platpers-zone


Gebruik van sleeved steels voor het aanslaan van stalen spantprofielen is alleen zinvol op grote ronde buizen, of (koudgewalste) vierkante kokerbuizen met een wanddikte van ca. 10mm, waar R= 25mm. Op alle andere soorten profielen zal de wand van de slang het veel eerder begeven en ter plekke worden ingesneden of een gat vormen. Erger is dat de plastic (of rubber) slang een eventuele schade aan de kabel verbergt. Want ook de doorzichtige slang zijn na een aantal maanden vaak niet meer echt doorzichtig. Bij een proef met ‘100% overbelasting’ v) op een HEB 140 profiel had de slang forse schade, met twee rechte snedes. Bij het wegsnijden van de slang bleek de kabel echter ook beschadigd: de strengenligging was volkomen verstoord, zoals te zien in fig.5. Een blijvende vervorming dus. Dergelijke plaatsen zijn de ‘voedingsbron’ voor draadbreuken, en dus een potentiele bedreiging voor de veiligheid. Weg ermee!

Figuur 5:  ‘Sleeved steel’ na overbelasten op HE-profiel en verwijderen van slang.

Een zelfde proef op deze strop, na het wegnemen van de slang, op een TB-profiel (zie figuur 2), maar nu met een pakket jute, gaf dit beeld niet te zien, hoewel er daarna wel een lichte afplatting als vervorming waarneembaar was.   

Conclusies…

voetnotenv) 2 ton aan een 1 ton staalstrop. Dit zou volgens de “industriële” regels wel mogen op een 60 mm diameter ronde ondergrond. Maar niet zonder hoekbescherming op een HE-profiel. De slang bleek hier dan ook niet afdoende.