Nederlands

Veel normen waar we mee te maken hebben als rigger zijn Europees; zo ook de Richtlijn Machines. Maar er zijn ook een aantal specifieke Nederlandse wetten, wetsteksten, Arbo Informatiebladen van belang voor ons vak. Een van de meest nuttige is wel de AI-17, die zowel eisen stelt aan de veiligheid van gebruikte middelen als het gebruik van de middelen zelf.

NPR 8020-10
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidsfactoren voor hijs- en hefmiddelen. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het ontwerp en gebruik van hijs- en hefmiddelen, gereedschappen en constructies in vaste en tijdelijke hijs- en hefinstallaties binnen de evenementenindustrie. De praktijkrichtlijn is ook van toepassing op hijs- en hefmiddelen in hijs- en hefinstallaties ten behoeve van evenementen zoals deze voorkomen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie volgens het Bouwbesluit,…

NPR 8020-11
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen. Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, plaatsen, inspecteren en beproeven van en werken met hand aangedreven personen-vliegsystemen die worden gebruikt voor het creëren van vliegeffecten voor de evenmentenindustrie.

NPR 8020-14
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Onderhoud en inspectie. Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor ingebruikname, controle, beproeving, inspectie/onderzoek, keuring en onderhoud van hijs- en hefmiddelen die worden gebruikt in de evenementenindustrie.

NPR 8020-13
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Riggingplan (‘rigging plot’) Dit is een leidraad waar werktekeningen en tabellen aan dienen te voldoen om vlot en ondubbelzinnig in de voorbereiding en op de werkvloer gebruikt te kunnen worden. Onderdelen hierin zijn: hijspunten met puntlasten; sprongen met krachten die aangrijpen op de dakconstructie; truss en bekabeling.

AI-17 Hijs- en hefmiddelen
Een vademecum voor eenieder die hijst en heft in Nederland. Dit blad verteld heel veel over hoe hijs- en hefmiddelen gebruikt moeten worden, onderhouden en geïnspecteerd moeten worden.

Vraag: Wat zijn gecertificeerde riggers?
Aan ons bedrijf wordt wel eens gevraagd om gecertificeerde riggers. Maar waar haal je dat certificaat? En is het overal geldig…?

Staatsblad-589-1998
Hier vindt u een van de grondslagen voor een degelijk rigginplan! In geel in de pdf gemarkeerd. O.a. hierom is de NERS / NPR 8020 – Riggingplan gemaakt.

NPR 8020-15
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidskabels voor lasten bevestigd aan lastdragers. Binnen de evenementenindustrie komt het beveiligen van lasten met bijvoorbeeld een veiligheidskabel dagelijks voor. Het doel van deze praktijkrichtlijn is het verschaffen van duidelijkheid en het geven van richtlijnen voor veiligheidskabels voor lasten zoals licht- en geluidapparatuur en decor bevestigd aan lastdragers zoals trussen en theatertrekken.

BOEH
Branche Overleg Evenementen Hijstechniek: Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische machines

BICKT
BRANCHEDOCUMENT INSPECTIE, CERTIFICERING EN KEURING PODIUMTECHNISCHE MACHINES EN/OF INSTALLATIE

“Voor een gecertificeerde rigger moet je ARGH bellen…”
Tijdens de Argh presentatie op CUE2014 legde Paul Hoogenboom uit hoe het nu zit met certificering van riggers – in Nederland. Inmiddels kregen wij alweer een paar keer een vraag binnen hierover. Misschien logisch omdat de Powerpoint hier en daar wat karig is met de informatie. Het ging tenslotte om een ‘praatje’ van maximaal 3 minuten. Daarom vertellen we hier nogmaals en iets uitgebreider hoe het zit. Sleutelbegrippen zijn ‘gecertificeerd’, ‘rigger’ en ‘ARGH bellen’