NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn

Argh! neemt deel aan het NEN werkgroep 363060 / “constructieve aspecten”. Hierin worden voorkomende technische pijnpunten in onze riggingbranche opgepikt en aandacht gegeven. Bijvoorbeeld het safety steeltje: hoe dik moet dat nu zijn om die spot van 30 kg te houden als het daadwerkelijk valt?Over dit soort zaken publiceert deze werkgroep z.g. Nederlandse PraktijkRichtlijnen in de NPR 8020 serie.

Het NEN geeft in Nederland alle normen uit, net zoals de BSI in Engeland en de DIN in Duitsland. Ook Europese (EN) normen en mondiale, zoals ISO en IEC normen. Deze commissie heeft inmiddels een paar NPR-en geformuleerd. Zo’n NPR is een aanbeveling hoe bepaalde zaken het best gedaan kunnen worden binnen onze branche; vaak gebaseerd op bestaande regelgeving die soms veel breder en soms onduidelijk is. De eerste is de NPR 8020-10, over het halveren van de veilige werklast wanneer je boven mensen hijst, iets wat regelmatig gebeurt in de entertainment!

Normen zijn helaas niet gratis, misschien is het ook maar goed, want dat betekent dat normen pas gemaakt worden als er in de samenleving, onder fabrikanten etc behoefte aan is. Vandaar de verwijzing hier. Richtlijnen (dus niet Praktijk Richtlijnen…) zijn gratis, zie kopje Richtlijnen.

Meer informatie over de normcommissie vindt u hier

NPR 8020-10
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidsfactoren voor hijs- en hefmiddelen. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het ontwerp en gebruik van hijs- en hefmiddelen, gereedschappen en constructies in vaste en tijdelijke hijs- en hefinstallaties binnen de evenementenindustrie. De praktijkrichtlijn is ook van toepassing op hijs- en hefmiddelen in hijs- en hefinstallaties ten behoeve van evenementen zoals deze voorkomen in gebouwen met een bijeenkomstfunctie volgens het Bouwbesluit,…

NPR 8020-11
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen. Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, plaatsen, inspecteren en beproeven van en werken met hand aangedreven personen-vliegsystemen die worden gebruikt voor het creĆ«ren van vliegeffecten voor de evenmentenindustrie.

NPR 8020-13
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Riggingplan (‘rigging plot’) Dit is een leidraad waar werktekeningen en tabellen aan dienen te voldoen om vlot en ondubbelzinnig in de voorbereiding en op de werkvloer gebruikt te kunnen worden. Onderdelen hierin zijn: hijspunten met puntlasten; sprongen met krachten die aangrijpen op de dakconstructie; truss en bekabeling.

NPR 8020-14
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Onderhoud en inspectie. Deze praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen voor ingebruikname, controle, beproeving, inspectie/onderzoek, keuring en onderhoud van hijs- en hefmiddelen die worden gebruikt in de evenementenindustrie.

NPR 8020-15
Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidskabels voor lasten bevestigd aan lastdragers. Binnen de evenementenindustrie komt het beveiligen van lasten met bijvoorbeeld een veiligheidskabel dagelijks voor. Het doel van deze praktijkrichtlijn is het verschaffen van duidelijkheid en het geven van richtlijnen voor veiligheidskabels voor lasten zoals licht- en geluidapparatuur en decor bevestigd aan lastdragers zoals trussen en theatertrekken.