The Association of Riggers and Grounders in Holland

Argh! is de Nederlandse belangenvereniging voor riggers en grounders.

De vereniging werd in maart 2000 officieel opgericht door een aantal vaklui.

Argh! stelt zich hetvolgende tot doel:
“Het verenigen van een ieder die werkzaam is binnen of nauw betrokken is bij het vakgebied van rigging in Nederland, het behartigen van en opkomen voor hun belangen, het standaardiseren van werkwijzen en methoden, het bevorderen van veiligheid en veilige werkomstandigheden, het verkrijgen van erkenning voor de beroepsgroep, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Wat is rigging?

Rigging is door ons geformuleerd als: “het plaatsen van tijdelijke (hangende) hijs- of hefinstallaties ten behoeve van de entertainment industrie“. In zijn oorspronkelijke betekenis omvat het woord “rigging” veel meer, maar Argh! beperkt zich tot hijswerkzaamheden in de entertainment- industrie, die zich uitstrekt van theater, televisie, concerten en evenementen tot beurzen, productpresentaties en amusementsparken.

Meestal betekent dit dat we in een bestaand gebouw (stadion, theater of beursgebouw) in het dak van dat gebouw een constructie van aluminium trussen hijsen, waar verlichting, speakers of videoapparatuur aan gehangen kan worden. Daarnaast kan het voorkomen dat het voor de show nodig is om een artiest boven publiek te hijsen en bewegen. Rigging betekent daarmee een degelijke voorbereiding, en een nauwgezette uitvoering van een plan.