Over de leden

Het Argh! lidmaatschap is voorbehouden aan natuurlijke personen. Alleen individuele personen kunnen dus lid zijn. Hierbij maakt het niet uit of ze werknemer, freelancer, werkgever, directeur, adviseur, magazijnmeester of administrateur zijn.

De meerderheid van de leden is evenwel praktiserend rigger, en daarmee beschikt de vereniging over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hijs-systemen ten behoeve van licht, geluid, projectie, special effects enz enz in de entertainment bij zowel tijdelijke (verhuur) als permanente (verkoop) installties, zowel als kennis van vele honderden lokaties waar in West-Europa entertainment aktivieteiten met rigging plaatsvinden.

Argh op excursie naar de staalkabelfabrikant Vornbäumen in Duitland. Erg interessant om eens te zien hoe van rollen 6 mm staaldraad dunne draden worden getrokken, die daarna weer in elkaar geslagen worden tot strengen en uiteindelijk hele kabels. Fantastische ‘kermis-achtige’ machines gebruiken ze daarbij. En ook al is dat proces al zo’n 100 jaar oud, daar wordt nog steeds in geïnnoveerd!

De leden wisselen informatie uit en houden ontwikkelingen bij, of doen zelf onderzoek op gebied van nieuwe materialen en toepassingen en methoden en melden de resultaten hiervan. Verder wordt er onderling gewaarschuwd tegen gevaren of gevaarlijke situaties die gesignaleerd zijn, of tegen ondeugelijke materialen die opduiken bij bedrijven in de verhuurmarkt.

Voor bedrijven is het mogelijk om begunstigend lid te worden, zij kunnen meelezen in de notulen, de NERS-en en andere stukken die Argh! produceert.