lidmaatschap

Lid worden van Argh!?

De kracht van Argh! is kennis en ervaring de meeste leden zijn zelfstandigen zonder personeel, en dat maakt ons nogal ‘onafhankelijk’. De beroepsgroep is zo klein, en zo weinig zaken zijn nog vastgelegd, dat we elkaars hulp goed kunnen gebruiken om ons werk veilig en efficiënt uit te voeren.

Gewoon lidmaatschap

Als Argh stellen we wel een aantal eisen aan onze leden.  Als je lid wilt worden dan moeten je werkzaamheden voornamelijk bestaan uit rigging werkzaamheden in de entertainment.
Wat word er nog meer verwacht: 

  • Actief deelnemen aan de Argh,
  • Bereid zijn om je kennis en ervaringen te delen,
  • Op de hoogte zijn van de bestaande wetten, normen en richtlijnen,
  • Het meelezen en commentaar geven aan stukken.

Wat krijg je er voor terug:

  • Stemrecht op de vergadering.
  • Excursies naar fabrieken en bedrijven,
  • Regelmatig e-mailverkeer tussen de leden,
  • Updates en commentariëren van nieuwe uitgegeven Nederlandse en Europese documenten.

Indien je Lid wilt worden, vraag er eens naar op de werkvloer. Een lidmaatschap kost 250 euro per jaar. 

Argh voor bedrijven:

Bedrijven kunnen geen lid worden; in onze statuten is opgenomen dat alleen natuurlijke personen lid mogen zijn. Als bedrijf kunt u wel begunstigend lid (‘sponsor”) worden, hoewel we niet zomaar met elk bedrijf in zee willen gaan: doelstellingen en werkwijzen zullen overeen moeten komen. In het verleden zijn wij gesponsord om mee te kunnen praten bij het opstellen van de Europese CWA 25. Roy Schilderman is hier voor de Argh actief bij betrokken geweest. Ook worden er door begunstigende leden regelmatig locaties beschikbaar gesteld voor onze vergaderingen of andere activiteiten. Bedrijven die de Argh sponsoren kunnen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en worden  ondersteund met informatie.