Deel 3: Buigen om een rechte (90 graden) hoek

Afrondingsstraal en D:d ratio

In figuur 1 is te zien dat tussen D:d = 6:1 en 1:1 de buigings-verzwakking over een ronde ondergrond vrijwel lineair verloopt. Bij proeven in eigen beheer kwamen soortgelijke resultaten naar voren: er werd op een 50mm trussbuis (D=50:d=10) inderdaad een verwakking gevonden van ca. 10%. Niet echt een probleem als de strop er als ‘basket’ omheen gaat: een 1 ton strop als basket kan dan met 0,9 x 2 x 1000kg = 1800 kg belast worden. En bij ‘ons’ de helft! iii)
Maar bij een bocht die kleiner is dan de eigen diameter (een zeer scherpe bocht) moeten er dan ook zeker beschermende maatregelen worden genomen om de staalkabel niet voortijdig te laten breken. Want voor het ophangen van de takels worden ook staalstroppen gebruikt rondom de stalen ronde en vierkante kokers iv), dubbel-L, dubbel-U, T-, I- en H-profielen.
 

Figuur 2:  Stalen walsprofieltypes met staalstroppen in aanslagmethode ‘mandje’

Bij de vierkante kokers valt de scherpte van de afrondingstraal ‘R’ ook nog wel mee. Bijvoorbeeld: 50x50x4mm: R=4-8mm en 250x250x8mm: R=12-20mm. De kokerprofielen van de draagconstructie hebben vaak een straal (R) gelijk aan die (r) van de staalstrop, wat de reductie daarvan tot hooguit 50% maakt. Maar bij de laatste vier profielsoorten zijn de kanten wel degelijk zeer scherp, met vaak niet meer dan 0,5 a 1 mm, zie fig. 3. Dus moet de kabel beschermd worden.  

Figuur 3:  HE A 200, stalen walsprofiel met flensafronding (r = 1mm)

Dus hoe moet je beschermen…?

Voetnoten

iii) Want een WLL wordt altijd opgegeven op basis van de MachineRichtlijn, en wij in ons vak dienen ten opzichte daarvan een verdubbelde gebruikscoëfficient door te voeren, dus altijd de WLL / 2.

iv) In het Engels spreekt men van Circular Hollow Sections (CHS) of Rectangular Hollow Sections (RHS), waartoe ook de vierkante kokers behoren. Ook de Romeinen maakten nog geen onderscheid tussen een vierkant en een rechthoek, alles was “carré”.