Beamclamp deel 3 – het gaat wel over…

Ook voordat de Superclamp op de markt kwam met de  traploos verstelbare balkenklemmen waren er dus al mogelijkheden om iets aan een stalen balk op te hangen, zonder daaraan te moeten lassen of er boutgaten in te moeren boren. Er zijn dus klemmen en balkprofiel klemmen en verstelbare stalen balken klemmen en stalen klembeugels voor betonnen spanten en ..
inderdaad: enzovoorts…

Traploos verstelbare staalprofiel balkenklemmen – “beam claps”

De traploos verstelbare klem voor stalen I of H balken (“fully adjustable beam clamp for RSJ’s”), zie plaatje hieronder:

  • Een INP is hoger dan hij breed is en heeft schuine flenzen.
  • Een IPE is ca. 2x hoger dan breed, en heeft vlakke flenzen.
  • Een HE is ongeveer even hoog als breed.

Dan zijn er ook nog dubbele U-profielen (met minder of meer ruimte tussen de ‘lijfplaten’) te weten UNP (schuine flenzen) of UPE (rechte flenzen) profielen, waarop deze klemmen zouden kunnen worden gebruikt, hier links afgebeeld. Maar met als beperking dat er vermeden zal moeten worden dat de U-profielen naar elkaar toe worden gedrukt. Daardoor ontstaan ofwel ongewenste spanningen in de profielen, ofwel bestaat het risico van het van de flenzen af glijden door de balkklem. Ook daarvoor is dus weer een gebuikshandleiding nodig, en het opletten van de gebruiker dat de flenzen niet te ver naar elkaar toe zouden kunnen buigen.

En dus gaan we bij het uiteindelijke antwoord op de vraag voorbij aan alle andere denkbare types, soorten en versies van balk-beugels en balk-klemmen en “profiel-illusies” anders dan een standaar IPE, INP of HE profiel. Het is puur en alleen aan de fabrikant om over de klemmen uitspraken te doen, en de toepassing op een stalen balk is altijd al voor risico van de gebruiker als hij geen gegevens heeft van de constructeur

Alle opgegeven WLL waardes gelden ‘vertikaal’ – en dus niet schuin

We hoeven geen raketgeleerden te zijn om van een paar dingen uit te kunnen gaan:

  1. Er moet CE, de fabrikant (naam/code), een materiaalcode, de minimale en maximale breedtes en een WLL op staan.
  2. Er moet een gebuikershandleiding bij zitten –
    met de bedoelde bestemming van het product (‘algemene hijstoepassingen’) welke ook in de CE (“II A”) -verklaring moet zijn terug te vinden.
  3. De WLL is vrijwel zonder uitzondering gebaseerd op een vertikaal gebruik. Dat is de voor de hand liggende situatie: de stalen balk is horizontaal aangebracht, en de klem eraan wordt in de richting van de zwaartekracht belast, dus vertikaal

Maar feitelijk wordt er bedoeld: loodrecht op de klemrichting, zoals hiernaast staat afgebeeld.

Dat kan dus ook met de klem in een horizontale positie, maar dan ook met de richting van de kracht erop in die horizontale richting. Daarbij staat de richting van de kracht dan in het verlengde van de richting van de lijfplaat van het staalprofiel.

Deel 4: schuin gebruik