Veiligheid bij Hijswerk

Dit is een maatwerk in-company training: afhankelijk van de behoefte van de klant wordt gekeken waar training, advies en/of begeleiding nodig is. Naast training in hijstechniek kunt u ook denken aan assistentie bij inspecties e.d.

Eén, twee- of driedaagse trainingen, speciaal gericht op het juiste en veilige gebruik en/of inspectie of onderhoud van de eigen hijsinstallaties of -apparatuur van  studio’s, verhuurbedrijven, concertzalen, kleinere en vlakkevloertheaters en/of gezelschappen.

Bij de drie daagse zal bijvoorbeeld gedurende de eerste dag worden in vogelvlucht een aantal onderwerpen uit de Basiscursus Hijstechniek behandeld, maar dan vooral toegesneden op de technische situatie – of de specifieke vragen – van de opdrachtgever.  De tweede dag is bedoeld voor het kritisch bekijken van alle onderdelen, maatvoering en verbindingen in de ‘eigen’ hijsinstallaties, en -middelen. Dit kan ook betreffen het toetsen van (elders) opgedane kennis en de mogelijkheid tot toepassing ervan bij de ‘huisinstallatie’ en het toepassen van normen en regelgeving op de aangetroffen technische voorzieningen en de werkomstandigheden. Een derde dag zal zoveel mogelijk gericht zijn op de ‘eigen’ systemen of installatie, het berekenen van belastingen en de instructie voor het juiste gebruik van die hijswerktuigen en het wijzen op het verkeerde toepassen ervan.    
Bij deze training wordt uitgebreid de gelegenheid gegeven om vragen te stellen aan de hand van de situaties zoals die zich in de praktijk (kunnen) voordoen, of zich voorgedaan hebben.
On the Spot Een andere mogelijkheid is het toespitsen op alle “do’s and don’ts” in de praktijk van een normale dag op- of afbouwen, met aan het eind een mondelinge rapportage over het uitgevoerde werk, en een eventuele vervolgdag gericht op instructies voor veiliger, beter en/of efficiënter werk en materiaalgebruik.
De prijzen voor ‘in-house’, ‘in-company’ of ‘on-the-spot’ trainingen zijn op aanvraag.