Rigging Praktijk

Naast de 5-daagse basiscursus “Elementaire Hijstechniek” verzorgd Rhino Rigs ook een 2-daagse praktijkcursus.

Rigging is een begrip dat veel gehoord wordt in de entertainment, maar bijna even vaak is het besef van de inhoud en technische implicaties van dit vak ‘rigging’ (= aanbrengen van tijdelijke hijsinstallaties) slechts zeer beperkt.

De 2-daagse Rigging Praktijk cursus is een praktijk-vervolg op de 5-daagse cursus “Elementaire Hijstechniek”, waarin veel aspecten van het gebruik van industriële- en klimtakels en vooral de voorbereiding en het juiste ophangen daarvan, uitgebreid aan de orde komen. Deze cursus/workshop heeft tot doel om de cursisten meer vertrouwd te maken met de materialen en methoden bij de werkzaamheden van “klimmende riggers”en “ground riggers”.  Voor het optimaal benutten van deze workshop wordt ten zeerste aanbevolen om eerst de 5-daagse Cursus “Elementaire Hijstechniek in de Entertainment” gevolgd te hebben. Deze cursus/workshop wordt in principe eenmaal per jaar gehouden, maar bij voldoende belangstelling worden ze ook tussentijds georganiseerd.

Theoriedeel: rigging-voorbereiding, de volgende onderwerpen en oefeningen komen hierbij aan bod:

 • Verwerken van lastgegevens
 • Opzetten van een riggingplot – gebruik van symbolen & notaties
 • Inpassen van een riggingplot in een hallenplan
 • Maken en lezen van notaties en symbolen
 • Opmaken van tweesprongen en de te gebruiken materialen
 • Gebruik van hijsgereedschap en aanslagmiddelen
 • Aanslaan van spanten en lasten
 • Omrekenen van hijslasten naar puntlasten en dakbelastingen

Praktijkdeel: uitvoering van werkzaamhede: de volgende onderwerpen en oefeningen komen hierbij aan bod:

 • Uitzetten en markeren van riggingplot en tweesprongen plan.
 • Gebruik van loodlijn, meetlinten, spatlijn en laserpointer.
 • Gebruik van touw, toepassen van knopen, carabiners, pulleys enz.
 • Gebruik en eigenschappen van klimtakels.
 • Praktisch gebruik van veiligheids- en positioneergordels
 • Klimtechnieken en persoonlijke bescherming tegen vallen.
 • Efficient opmaken van tweesprongen met standaard materialen en  plaatsing.
 • Hijspunten (takels) aanbrengen vanuit een loopbrug of een eenpersoons telescoop-hoogwerker.
 • Hijspunten (takels) aanbrengen vanuit een vakwerkspant.
 • Hijspunten (takels)  “inverted” (niet als klimtakel) aanbrengen.
 • Samenwerking tussen klimmende rigger(s) en grondrigger.
 • Abseilen, demonstratie en oefening.

Aan het eind van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt. De cursisten ontvangen relevante documentatie. Voor koffie, thee en lunch zal worden gezorgd.
Het minimale aantal deelnemers is 6, de maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen. Bij onvoldoende inschrijving behoudt Rhino Rigs zich het recht voor de cursus te annuleren of te verplaatsen.