Gemechaniseerde Trekkenwand

Deze 1-daagse cursus gaat in op het grote gemis aan de gebruikershandleiding, die elke trekkenwandfabrikant moet leveren bij deze trekkenwanden… Waar haal je dan je kennis vandaan? Wie is verantwoordelijk? Wie is aansprakelijk?

“Trekkenwand” is de verzamelnaam voor een reeks van identieke hijswerktuigen, bedoeld voor hijsen van lasten boven het toneel of speelvloer van een schouwburg of lijst-theater.  De ontwikkelingsgeschiedenis hiervan beslaat meerdere eeuwen. Keerpunten in de ontwikkeling ervan (in Nederland) zijn: vanaf ca. 1920 het toepassen van de geleide contragewichts-systemen (“Duitse” systemen) en vanaf ca. 1980 het begin van mechanisatie met “hulplieren”. De doorbraak van het automatiseren van deze hijsinstallaties kwam pas goed van de grond nadat er een convenant tussen de theaterwereld en Arbeidsinspectie tot stand kwam. Door de laatste instantie wordt dat als beleidsdocument gebruikt in het kader van de Arbo-wet, en in de sector werd dit door de VGW-T als de “Norm 2” uitgevaardigd, genoemd “mechanisering trekkenwanden”. Feitelijk bedoelt die ‘Norm2’ echter vooral het uitbannen van de handbediende trekkenwandinstallaties, in verband met een vermindering van de fysieke belasting van de technici. Qua regelgeving en voorwaarden aan die mechanisering blijft de Norm2 echter volkomen in gebreke, in deze cursus wordt dat aangetoond.
Deze vierdaagse cursus over het wat, hoe en waarom bij een programma van eisen voor het ontwerpen, fabriceren, inspecteren en dagelijks gebruiken van “gemechaniseerde trekkenwanden” zal de kennis en daarmee de veiligheid bij het gebruik ervan sterk doen toenemen. Voor het optimaal benutten van deze workshop wordt aanbevolen om eerst de 5-daagse cursus ”Elementaire Hijstechniek in de Entertainment” gevolgd te hebben.  
Het ontbreken van specifieke branchenormering en de heersende onduidelijkheid in toepassing van andere normen voor ontwerp- en goedkeuringscriteria voor hijsinstallaties, zal worden behandeld en aan de hand van Europese Wet- en regelgeving, en aan normen uit andere Europese landen worden getoetst. De benaming en funktie van de samenstellende onderdelen in een trekkenwand worden nader toegelicht. Voorwaarden voor een goed en veilig funktioneren van een besturings- en terugkoppelingssysteem (meet en regeltechniek = automatiseren) zullen worden aangekaart. De cursisten voeren enkele praktische tests uit om de mate van inherente betrouwbaarheid en veiligheid van de installatie te bepalen.  

Doel van de cursus is om de deelnemers voldoende basisvaardigheden en theoretische achtergrond te geven om veilig en praktijkgericht met ‘mechanische trekkenwanden’ te kunnen werken, een adequate RI&E per voorstelling te kunnen maken, dan wel de aangeleverde RI&E te beoordelen, wanneer er geautomatiseerd in de kap gehesen wordt. Deze cursus & workshop wordt in principe alleen op op aanvraag op lokatie in een theater gegeven.

De volgende onderwerpen komen in deze workshop aan bod:

  • Opbouw van een trekkenwand en de funktie der componenten.
  • Belastingstypen, belastingscombinaties en het “trekkenboek” en wandschild.
  • MachineRichtlijn en de eisen daaruitvolgend aan een trekkeninstallatie.
  • Richtlijn Arbeidsmiddelen en installaties voor het hijsen boven personen.
  • ArboHandboek, berekeningsmethoden, modellen, normen en certificering.
  • Krachten op een trekroede, de installatiedelen en de hoofddraagconstructie.
  • Hijsen van personen met een theatertrek, risico inventarisatie en evaluatie.
  • Software- en hardware-eisen voor hijswerk boven personen in het buitenland.
  • Liervermogen, draagkabel- & roede-liggersterkte en –stabiliteit.
  • Veiligheidsfunktie: lastmeting, slapkabel, merkherhaling en groepsklasses.

In de workshop wordt de theoretische kennis aan de praktijk getoetst. Een aantal specifieke belastingen zal moeten worden aangebracht en door cursisten worden gecontroleerd op veiligheid. Voor alle handelingen en werkzaamheden worden ter plekke de risico analyses op praktische wijze toegelicht. Het minimale aantal deelnemers is 6, de maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen.

Deze cursus “Gemechaniseerde trekkenwand” kan alleen op lokatie in een schouwburg of bij een gezelschap verzorgd worden, mits in het laatste geval een mechanische trekkenwandinstallatie beschikbaar is. Een vrijblijvende offerte hiervoor wordt op verzoek aan U toegestuurd.