Elementaire Hijstechniek

De bekende 5-daagse cursus “Elementaire hijstechniek in de Entertainment”, gegeven door Rinus Bakker, Rhino Rigs.

Rhino Rigs is een van de pioniers in de ‘entertainment rigging’ in Europa, sinds begin jaren ’80. In die hoedanigheid worden al een tiental jaren instructies, cursussen, trainingen, lezingen en seminars verzorgd, met als onderwerp “Rigging” ofwel “Hijstechniek in de Entertainment Industrie”.  Rhino Rigs verzorgt deze cursussen op eigen initiatief, in opdracht van, en/of in samenwerking met facilitaire bedrijven, private- of publieke instanties, evenementshallen, schouwburgen enz.

Elementaire Hijstechniek in de Entertainment Industrie is een vijfdaagse cursus, waarin de theoretische kennismaking met wet- & regelgeving, en met genormaliseerde materialen en methodes  bij het uitvoeren van hijswerkzaamheden  in concertzalen, theaters, evenementenhallen, expo- & beursgebouwen, tv- & filmstudio’s enz. centraal staat. De cursus heeft tot doel een introductie te zijn tot de hijstechniek in de entertainment en de cursist basiskennis omtrent verantwoordelijkheden en vaardigheden te verschaffen, zodat hij in de praktijk die kennis kan gaan toepassen. Deze cursus is al ruim 60 keer gegeven en geworden tot ’Standard of the Industry’ in de Benelux, en wordt minimaal vier maal per jaar gehouden. De inhoud wordt elk jaar geactualiseerd in verband met de snelle en soms ingrijpende
ontwikkelingen op het gebied van Wet- en Regelgeving in binnen- en buitenland.

De volgende onderwerpen worden In de cursus behandeld:

 • Veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Wetten, Normen, Regelgeving en Branche- & Praktijkrichtlijnen in Nederland en daarbuiten.
 • Gevaren, Risico en Risico management (Inventarisatie en Evaluatie)
 • Veiligheids-,  ontwerp-, en gebruiksfactoren en valbeveiligingen.
 • Begrippen en definities in de industriële en de entertainment
 • Relevante materialenkennis voor entertainment toepassingen
 • Hijswerktuigen: takels, lieren en theatertrekken
 • Hijsgereedschappen: staalkabel-, ketting- en rondstroppen & truss
 • Aanslagmethodes, aanslagfactoren, aanslaghoeken en scherpe kanten
 • Eenvoudige steunpuntberekingen en krachtenberekening met vectoren
 • Elementaire techniek van een trekkenwandinstallatie in een theater
 • Elementaire techniek van takels en trus

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat wordt aan de deelnemer een certificaat uitgereikt, dat brede erkenning geniet in de Entertainment branche in Nederland en daarbuiten. Meer dan 400 cursisten uit Nederland en België hebben inmiddels het certificaat “Elementaire Hijstechniek in de Entertainment” behaald.
De cursisten ontvangen een eveneens regelmatig geactualiseerd cursusboek (van ruim 350 pagina’s), dat ook als naslagwerk kan dienen. Een uitgebreide reeks boeken, publicaties, normen en artikelen ligt tijdens de gehele cursus ter inzage. Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en lunch voor de cursisten.

Het minimale aantal deelnemers is 6, de maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen. Bij onvoldoende inschrijving behoudt Rhino Rigs BV zich het recht voor de cursus te annuleren of te verplaatsen.

Op aanvraag kan deze “Basiscursus” ook op lokatie in een schouwburg, tv-studio, expo- of evenementen- hal, of bij een verhuurbedrijf, gezelschap of uitzendbureau verzorgd worden. De cursusduur van 5 dagen kan dan in overleg worden ingedeeld in meerdere blokken over een langere periode. Het examen wordt op de normale wijze schriftelijk afgenomen. Een vrijblijvende offerte hiervoor wordt op verzoek aan U toegestuurd.