Machine Richtlijn

De moeder van alle europese documenten over machinebouw en veiligheid.

Deze wet stelt eisen aan de veiligheid van producten, en wel machines. Bedoeld om fabrikanten hun waar vrij over Europa te laten verhandelen, en afnemers veiligheid van producten te garanderen.

Beschikbaar in elke taal van de landen van de Europese Unie, en een aantal landen uit de Europese economische ruimte (IJsland, Lichtenstein enzo). Hier de belangrijkste talen, Nederlands en Engels.

Interessant zijn altijd de uitsluitingen, punt j) in Artikel 1 deel 2 sluit uit van het toepassingsgebied van deze richtlijn:
– machines voor het verplaatsen van kunstenaars tijdens een optreden;

Lees zelf maar meer…

Overigens heeft de EU sinds 2008 (?) een nieuwe website: New Approach.org, dit is een betere plek om naar richtlijnen te zoeken, op EurLex kun je echt niks vinden..