CWA 15902-2: Truss

Een deel van de deelnemers van de CEN CWA 25 werkgroep heeft zich bezig gehouden met truss. Truss is in sommige opzichten een buitenbeentje in de regelgeving in de entertainment, en daarom is er zelfs een apart document van gemaakt binnen deze cwa. Inmiddels is dit gepubliceerd onder nummer CWA 15902-2.

Er was nogal wat gesteggel of dit wel of geen apart deel van de CWA moest worden, de VPLT was er onder andere zwaar op tegen truss opgenomen werd in de CWA. Dit heeft alles te maken met het feit dat de ontwerpfacoren voor truss tot nu toe uiteenlopen van 1.4 tot 1.7, terwijl er op een hijsbalk al 2 moet zitten als er niet boven mensen gehesen moet worden.. En dan is aluminium truss ook nog eens onderhevig aan vermoeiing! Uiteindelijk zijn de heren van de truss werkgroep een stuk verder gekomen dan de rest: het is een duidelijk en afgerond geheel geworden in twee delen: over fabricage en over gebruik. Het main part steekt er kwalitatief een beetje bij af, helaas.

Een van de belangrijkste zaken die opgenomen zijn is een afwaardering voor wear and tear: er wordt namelijk door de CWA niet van uitgegaan wordt dat truss altijd afgewaardeerd dient te worden met een faktor 0,5. Dit, omdat truss soms als bouwconstructie en soms als lastopnamemiddel bij hijsapplicaties gezien moet worden; in het eerste geval is het een gebouw en valt het niet onder de Machine Richtlijn, maar onder het bouwbesluit.
Maar men heeft wel onderkent dat truss onderhavig is aan slijtage, zie bijvoorbeeld “Truss van aluminium“, en daarmee in zijn levensduur steeds zwakker wordt. Daarom een faktor 0,85 die in sommige tabellenboeken al gemeld wordt.

U kunt het document bij het NEN bemachtigen!